ZPRÁVY Z LEDNA 2008

PRAHA: 31. 1. 2008
Dne 31.ledna 2008 byl ukončen provoz autobusové linky smluvní dopravy číslo 780, která byla provozována v trase Nové Butovice - Galerie Butovice.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 29. 1. 2008
Dopravce PID Connex Praha odstavil na likvidaci autobusy Karosa B732 ev.č. 1050 a 1087.

Autor: connexpraha.mhdcr.biz


PRAHA: 26. 1. 2008
Dopravce PID ČSAD Kladno upravil pro provoz na linkách PID autobus Karosa B932E, RZ KLM 59-10, který obdržel ev.č. 1410/II.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 26. 1. 2008
Dopravce PID Connex Praha změnil označení zapůjčeného autobusu Karosa C734 od firmy KARS, spol. s r.o. ev.č. 1256/III, který je nově opatřen evidenčním číslem 1316/III.

Autor: connexpraha.mhdcr.biz


PRAHA: 24. 1. 2008
Provozovna Řepy přistavila na střední opravu autobus Karosa B731 ev.č. 7246 a provozovna Klíčov odstavila na likvidaci autobus Karosa B731 ev.č. 7194.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 20. 1. 2008
Dopravce PID Connex Praha provozuje autobus Karosa C734 ev.č. 1256/III zapůjčený od firmy KARS, spol. s r.o.

Autor: connexpraha.mhdcr.biz


PRAHA: 19. 1. 2008
Dopravce PID Bosák zařadil do provozu nový autobus Iveco Crossway LE ev.č. 1471.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 12. 1. 2008
Přehled počtů autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. nevybavených digitálními orientacemi.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 3. 1. 2008
V prosinci roku 2007 byla dokončena přestavba tramvaje typu T3M ev.č. 8019 na sněhový pluh ev.č. 5417, který byl přidělen provozovně Vokovice.

Autor: Petr Pokorný