Statistický přehled vozidel Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.

Aktuální přehled vozidel podle typů:
(stav k 1. září 2007)

Autobusy

Počet
Karosa B731 (reko na B732) 2
Karosa B732 7
Karosa B932E 2
Karosa B952 2
Karosa B952E 4
Karosa Citelis 12
Karosa LC735 1
Karosa LC936XE 1
Karosa LC956 1
S autobusů 32
 

Trolejbusy

Počet
Škoda 14Tr 15
Škoda 14TrM 2
Škoda 21Tr 10
Škoda 24Tr 6
S trolejbusů 33

S VOZIDEL: 65