CITYBUS AUTOBUSY DP HL.M. PRAHY PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY HASIČSKÉ AUTOBUSY FOTOGRAFIE


Autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy pro speciální účely
Hasičský autobus

 

Na podzim roku 1990 byl autobus typu Karosa B731 ev.č. 3762 z provozovny Libeň vyřazen z osobní dopravy a rekonstruován na hasičský. Přestavba spočívala hlavně ve změnách vybavení interiéru, kde bylo namísto původních sedadel pro cestující umístěno požární vybavení - stříkačka PS 12 s veškerým příslušenstvím, RHP CO2 a práškový hasící přístroj (250 kg). Doplněn byl rozhlasovým zařízením Tesla AZD 500 s modrým výstražný majákem. Zvenku byl původní krémovočervený lak nahrazen bíločerveným v charakteristickém provedení. Vozidlo obdrželo nové evidenční číslo 2818.
Autobus byl v rámci rušení provozovny Libeň na jaře roku 1994 převeden do provozovny Hostivař a krátce poté do provozovny Dejvice. Zde sloužil svému účelu v téměř nezměněné podobě až do jejího zrušení - do prosince roku 2004. Ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století obdržel nový lak.
Vzhledem k tomu, že požární ochrana ostatních objektů Dopravního podniku hlavního města Prahy byla na konci roku 2004 dostatečně zabezpečena hasičskými automobily typu Avia A-31, Škoda 706 a Tatra 148 v provedení CAS, bylo rozhodnuto o jeho vyřazení. Stal se však posledním fyzicky přítomným autobusem v provozovně Dejvice, kde setrvával i po poslední etapě jejího zrušení uskutečněné dne 4. prosince 2004.

Ev.č. SPZ Provozovna Typ Rok výroby Ex ev.č. Hasičský autobus
zařazen vyřazen
2818 AO 09-20 Libeň, Hostivař, Dejvice Karosa B731.04 1985 3762 10/1990 12/2004

© CITYBUS