Přehled celovozových reklam na tramvajích
Dopravního podniku hl. m. Prahy

Aktualizace: stav k 1. 10. 2005

 6012.jpg (435264 bytes)

© CITYBUS