42. Obchodní centrum Letňany II.

Evidenční číslo Provozovna Typ autobusu Základní vzhled Zahájení CVR Ukončení CVR Důvod ukončení
5702 Klíčov Karosa B732 černý 06/2006 03/2007 nový lak

 Poznámka: V lednu roku 2007 odstraněny reklamní nápisy.

© CITYBUS