39. Valar II

Evidenční číslo Provozovna Typ autobusu Základní vzhled Zahájení CVR Ukončení CVR Důvod ukončení
7268 Hostivař, Řepy, Hostivař Karosa B931E bíločervený 07/2004 09/2011 nový lak
7443 Kačerov Karosa B931 bíločervený 07/2004 06/2011 nový lak
7447 Kačerov Karosa B931 bíločervený 07/2004 08/2011 nový lak
7452 Řepy Karosa B931 bíločervený 07/2004 09/2014 vyřazen
7472 Hostivař Karosa B931E bíločervený 07/2004 03/2014 vyřazen
7477 Klíčov Karosa B931E bíločervený 07/2004    
7485 Vršovice, Hostivař Karosa B931E bíločervený 07/2004    
7486 Vršovice Karosa B931E bíločervený 07/2004 04/2010 vyřazen

Poznámka: V listopadu roku 2011 odstraněny z autobusu ev.č. 7452 reklamní nápisy, v červnu roku 2012 odstraněny z autobusů ev.č. 7472, 7477 a 7485.

Š CITYBUS