CITYBUS ÚVOD


 

Postup při provedení generální opravy autobusu v Opravárenské základně autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.
v Praze 10 - Hostivaři v roce 2000

3pt

  

Generální oprava autobusu probíhá na speciální montážní lince s deseti stanovišti. Před zahájením vlastních montážních prací je autobus nejprve zbaven všech provozních kapalin.
Práce na prvním stanovišti „Rozebírka vozu - Osazování rámu“ začínají demontáží vnitřního vybavení interiéru včetně dveřních systémů, prosklení, podlahy a oplechování, odstraněním zkorodovaných částí, skeletu, rámu a příček. Následuje celkové odpojení karoserie od podvozkového rámu.
Na druhém stanovišti „Zpevňování skříně - Pískování“ je odstrojená karoserie, která je transportována do tryskacícho boxu, fixována ve 4 bodech rozpěrnými tyčemi proti deformaci. Musí také být vyvařena oka pro zavěšení ramen zvedáku. Tryskání, kterým je karoserie včetně střechy zbavena veškerých mechanických nečistot, zbytků tmelů, antikorozních nátěrů a rzi, se provádí suchým sklářským křemenným pískem při tlaku vzduchu 0,6 až 0,8 MPa. Korozí nadměrně poškozené nebo havarované díly a výztuhy karoserie jsou vyměněny za nové, původní použitelné jsou otryskány na čistý kov.
Na třetím stanovišti „Montáž skříně na rám - Oprava a nástřik skříně“ je po ukončeném předchozím tryskání karoserie a následných karosářských opravách (například předního čela a jeho oblin) proveden antikorozní nástřik přípravkem TLUMEX. Postup opravy pokračuje úpravou výrobcem dodaného nového nosného rámu podvozku zhotovenému z uzavřených ocelových profilů, ke kterým jsou přivařeny vnější svislé příčky přizpůsobené ke šroubovému spojení s boky karoserie. Přímo na něj musí být navařeny držáky a úchyty pro zafixování el. kabeláže, vodního a vzduchového palivového potrubí. Svařovací práce jsou prováděny elektrickým obloukem v ochranné atmosféře oxidu uhličitého. Takto upravený rám podvozku je ještě ošetřen antikorozním ochranným nástřikem s opětným využitím přípravku TLUMEX. Až po tomto kroku může teprve dojít k montáži podvozkových skupin opravených agregátů (motor, převodovka, servořízení, přední a zadní náprava, el. kabeláž, potrubí chladící soustavy, potrubí rozvodu vzduchu a odkalovač a vysoušeč, vzduchové agregáty pružin, potrubí rozvodu pohonných hmot, potrubí rozvodu hydraulického okruhu, tlumiče, pedálový panel, apod.).
Na čtvrtém stanovišti „Pokládání podlahy - Montáž plechů karoserie“ dochází k oplechování skeletu karoserie pozinkovaným plechem, lepení střešního pláště a aplikace antivibračních hmot.
Na pátém stanovišti „Kompletace podvozku“ k celkové montáži skříně na podvozkový rám.
Na šestém stanovišti „Lakování včetně přípravy“ je kostra karoserie včetně stř
echy vně i uvnitř odmaštěna. Provádí se základní nástřik barvou FORMEX. Po zaschnutí základu jsou veškeré nerovnosti karoserie vytmeleny polyesterovým tmelem. Po vytvrzení se místa přebrousí do roviny s okolím. Tmelení a broušení se opakují, dokud není povrch karoserie bez znatelných nerovností. Ta se dále stříká akrylátovým nebo polyuretanovým základem v závislosti na konečném laku. Po druhém vytvrzení se jemné nerovnosti opětně tmelí a přebrušují. Doba vytvrzení je závislá na druhu použitého materiálu a teplotě okolí, která musí dosahovat minimálně 15 stupňů Celsia. Nástřik se znovu opakuje. Po jeho zaschnutí se vozidlo zamaskuje pro další kombinaci konečného laku. Závěrem se vůz odmaskuje, provede se případná korekce a nechá se v boxu vytvrdit.
Na sedmém stanovišti „Lepení podlahy“ je podlaha opatřena vodovzdornou překližkou, na kterou je následně nalepena protiskluzová krytina. Zároveň probíhá  montáž schodnic z antikorozního slzičkového materiálu.
Na osmém stanovišti „Montáž vnitřní výbavy“ je autobus osazen všemi prvky interiéru (vnitřní boční a stropní umakarty, sedačky, přidržovací tyče, vnitřní osvětlení, apod.) a také je zasklen. Samozřejmostí je i dosazení elektronického zařízení:
- palubní počítač, který ovládá odbavovací informační systém (orientační panely, strojky MYPOL pro označování jízdenek, orientační systém pro nevidomé a neslyšící cestující, apod.),
- 
velkoplošné orientační panely BUSE,
- 
radiostanice (vysílač/přijímač), která zaručuje spojení autobusu s centrálním dispečinkem nebo kmenovou garáží.
Na devátém stanovišti „Kompletace vozu - uvedení do chodu“ je autobus po provedení posledních úprav zprovozněn. Provádí se celková kontrola vozidla včetně zkušební jízdy, která je zaměřena na bezchybnou funkci všech agregátů, brzd, servořízení, úniku všech provozních kapalin a vzduchu, na funkčnost vnitřního i vnějšího el. vybavení a osvětlení, apod.
Na desátém posledním stanovišti „Repase - Předání vozu“ je dokončený autobus po provedené kontrola předán pracovníkům příslušné provozovny, před kterými jsou případně překontrolována různá zařízení a ovládací prvky.

© CITYBUS