CITYBUS MAPA FOTOGALERIE

Vývoj dopravní obsluhy v Podbabě

 
.
 

V letech 1982 až 1999 probíhala výstavba nové komunikace v Praze 6 spojující Dejvice se Sedlcem, která zahrnovala kompletní přestavbu Podbabské a Roztocké ulice. Úsek ohraničený křižovatkami ulic „Podbabská - Ve Struhách“ a „Roztocká - Kamýcká“ byl již od roku 1932 ve velké míře využíván autobusy městské hromadné dopravy.
Ve směru od konečné stanice tramvají „Podbaba“ je dopravní tah sveden dvouproudou komunikací „Podbabská“ až ke křižovatce s ulicí Ve Struhách. Před touto křižovatkou byla umístěna zastávka „Garáže Dejvice“, která původně sloužila pouze pro výstup a nástup zaměstnanců Dopravního podniku hlavního města Prahy. Provoz v opačném směru této komunikace je oddělen parkovištěm. Za výše zmíněnou křižovatkou se Podbabská ulice stáčela nejprve vlevo a téměř před vjezdem do bývalé autobusové provozovny Dejvice naopak vpravo. Pokračovala dvouproudou mírně stoupající komunikací až k podjezdu vlečky ČD vedoucí do areálu bývalé sladovny, jejíž výstavba proběhla na počátku osmdesátých let 20. století. Podbabská ulice dále mírně klesala k pravotočivé zatáčce před podjezdem trati ČD číslo 091 (Praha – Ústí nad Labem). Ihned za tímto přemostěním se komunikace stáčela prudce vlevo, kde tvořila křižovatku s Papírenskou ulicí ve tvaru T. Za ní byla situována zastávka Hydrologický ústav. Komunikace téměř přímo pokračovala ke křižovatce s ulicí V Podbabě, před kterou byla umístěna zastávka se stejnojmenným názvem. Za křižovatkou přecházela v Roztockou ulici a pokračovala podél toku řeky Vltavy až ke křižovatce s Kamýckou ulicí. Těsně za touto křižovatkou byla již v Kamýcké ulici, která dále pokračovala ve směru „Suchdol“ levotočivou zatáčkou na přemostění výše zmíněné trati ČD, zřízena zastávka Rozcestí.
V průběhu dlouhotrvající stavby byl provoz č
asto sveden na dočasně přeložené úseky. Stavba byla v první polovině osmdesátých letech zahájena v Roztocké ulici (mezistaniční úsek V Podbabě – Rozcestí). V každém směru byla místní komunikace rozšířena o jeden pruh. Ve směru z centra zůstala její západní část lemována železniční tratí, východní část byla vzhledem k rozšíření blíže posunuta k vodnímu toku řeky Vltavy. Povrch Vozovky byl podstatně navýšen.
Stavba dále pokračovala v mezistaničním úseku Garáže Dejvice – Hydrologický ústav, kde původní komunikace renovována nebyla a v původní podobě zůstala dodnes. Od křižovatky s ulicí Ve Struhách je doprava vedena po zcela nově vybudované čtyřproudé komunikaci přímo pod železniční tratí a vlečkou ČD novým vyhloubeným úsekem, za kterým vznikla nová křižovatka s Papírenskou ulicí. Za ní se „nová“ Podbabská ulice stáčí doleva a pokračuje přímým úsekem až k původní křižovatce ulic „Podbabská - Papírenská“. Ve směru z centra byla zastávka Hydrologický ústav přesunuta již před křižovatku s ulicí Pod Paťankou. Provoz byl na tomto novém úseku zahájen dne 14. listopadu 1996 v cca 18.00 hodin. Původní část Podbabské ulice získala nový název „Pod Paťankou.
Posledně dokončeným úsekem, který byl zprovozněn až v roce 1999, se stala druhá část Podbabské ulice mezi křižovatkami s ulicí Pod Paťankou a V Podbabě. Místní zástavba lemující tuto část ulice na západní straně byla zcela odstraněna. Komunikace zde byla rozšířena, jejích povrch byl navýšen a také byl upraven vjezd do podjezdu ulice V Podbabě. Vzhledem k úzkému profilu patřil pro řidiče autobusů tento vjezd k nejobtížnějším v Praze. Do doby zahájení stavebních úprav „tunýlků“ a návazné komunikace byla pro zajištění autobusového provozu na linkách číslo 116, 160 a 355 vyčleněna zvláštní skupina řidičů. Průjezd tímto úsekem je i dnes pro některé řidiče náročný.

Vzhledem ke stavebním úpravám na nové křižovatce „Podbabská - Ve Struhách“ byl na jaře roku 1997 omezen výjezd autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. z provozovny Dejvice. Po výjezdu z provozovny bylo možné zabočit pouze vpravo do ulice Pod Paťankou. Všechny autobusy směřující k ulici Jugoslávských partyzánů byly nuceny projet touto ulicí až k Hydrologickému ústavu a zde se zabočením doprava napojit na „novou“ Podbabskou ulici a pokračovat v uvedeném směru.
V důsledku vážné dopravní nehody nákladního automobilu SPZ PZL 22-22 a její likvidace byl dne 6. srpna 2002 v odpoledních hodinách provoz v části Podbabské ulice zastaven. Doprava byla včetně pravidelných autobusových linek Pražské integrované dopravy obousměrně vedena odklonem ulicí Pod Paťankou, tedy původní Podbabskou ulicí.
Při povodních v roce 2002 byla tato nová komunikace zcela zatopena. Voda zasahovala téměř až ke křižovatce s ulicí Ve Struhách a na druhé straně byla zaplavena i křižovatka „Roztocká - Kamýcká“. Autobusy Pražské integrované dopravy musely tento úsek objíždět přes Evropskou a Horoměřickou ulici, dále přes obce Horoměřice, Lysolaje, příp. Únětice.
 

Provozované linky v dotčeném úseku:

Linka číslo

Aktuální trasa provozované linky

V úseku provozována od - do

R

Jugoslávských partyzánů – Suchdol

5. 3. 1932 – 31. 12. 1951

š-6

Sedlec - Náměstí Interbrigády

1977 – 31. 8. 1982

107

Dejvická – Suchdol

1. 1. 1952 -

116

Dejvická – Bořislavka

3. 11. 1952 -

147

Dejvická – Výhledy

3. 10. 1966 -

160

Dejvická – Lysolaje

29. 9. 1968 -

340

Dejvická - Velké Přílepy

23. 5. 1998 -

350

Dejvická – Okoř

1. 7. 1997 -

355

Dejvická – Únětice

12. 11. 1994 -

356

Dejvická – Statečnice

4. 12. 1995 – 15. 3. 1996

359

Dejvická – Únětice

4. 9. 1995 -

406

Sedlecký přívoz - Náměstí Interbrigády

1. 9. 1982 - 30. 6. 1998

412

Náměstí Interbrigády – Sedlecký přívoz

3. 1. 1983 – 30. 6. 1983
31. 10. 1983 – 30. 6. 1988

502

Vítězné náměstí – Suchdol

15. 5. 1972 -

604

Vítězné náměstí - Roztoky, rozc. Žalov

1. 5. 2005 -

 Zastávky v dotčeném úseku:

Původní název

Současný název

Garáže Dejvice

Ve Struhách

Hydrologický ústav

Hydrologický ústav

V Podbabě

V Podbabě

Rozcestí

Roztocká

© CITYBUS