TARIF TRAŤ A, B TRAŤ C, D, E TRAŤ F, H TRAŤ J, K TRAŤ L, M, N TRAŤ O, P