CITYBUS FOTOGALERIE


Odstavná plocha autobusů v Praze 6 - Suchdole
 

 
.
 

Odstavná plocha autobusů v Praze 6 - Suchdole byla vybudována v místě bývalého těžařského dolu pro cihlářskou hlínu v letech 1970 až 1971. Nacházela se na rozhraní Sedlce a Suchdola, jihozápadně od Kamýcké ulice. Autobusům provozovny Dejvice sloužila od počátku roku 1972 jako náhrada za zrušenou odstavnou plochu Stadion Jih, která byla v provozu v šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého století. V roce 1982 se stala jediným objektem pro parkování autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy, který nebyl součástí areálu vlastní provozovny. Provozní kapacitu tvořilo přibližně 80 parkovacích míst.  Kontrolu jednotlivých výjezdů zabezpečila pomocná výpravna v objektech vrátnice u vjezdové části. V souvislosti s ukončením vypravování autobusů z provozovny Dejvice byla v roce 2004 zrušena. Poslední pravidelný ranní výjezd se uskutečnil v pátek dne 1. října 2004. Přibližně po dobu dalšího měsíce ještě sloužila operativnímu parkování autobusů. V průběhu let sloužila autobusům typových řad Škoda 706 RTO, Jelcz 272, Karosa Š11, Karosa 700 a 900 a Karosa Citybus.

P
opis provozu
Autobusy vyjížděly na pravideln
é linky pouze z odstavné plochy pouze v pracovní dny ráno. Místo výjezdů jednotlivých linek (areál vlastní provozovny nebo odstavná plocha) bylo přesně určeno. Při rozdělení výjezdů linek se v posledních letech provozu přihlíželo k tomu, aby kloubové autobusy vyjížděly převážně z odstavné plochy a aby autobusy vypravené na linky řady 300 a na celodenní služby s výjezdem po 7. hodině vyjížděly pouze z vlastní provozovny. Na počátku devadesátých let se však autobusy nevypravovaly podle jednotlivých linek ale podle času. To znamená, že například mezi čtvrtou a pátou hodinou všechny autobusy vyjížděly z odstavné plochy.
Na odstavnou plochu zajížděly v pracovní dny ráno i vybrané spoje noční linky číslo 502, která před ní měla zřízenou pravidelnou zastávku. V praxi sloužila pouze zaměstnancům Dopravního podniku hlavního města Prahy. Stala se tak jedinou pražskou linkou, která s cestujícími zajížděla do areálu Dopravního podniku hlavního města Prahy. Jako do kterékoliv jiné provozovny i na odstavnou plochu zajížděly služební autobusy. V posledním období se jednalo o služební vozy číslo 3 a 6 při ranním svozu řidičů.
Vybrané autobusy se z pravidelných linek vracely na odstavnou plochu nejdříve po ranní dopravní špičce. Nejdříve však musely zatáhnout do vlastní provozovny, odkud je manipulační řidiči převezli. Autobusy vypravené na dělené služby zde dopoledne nebyly odstavovány.
Většina autobusů na odstavnou plochu přijížděla podle rozpisu služeb na příští den přibližně od 18.00 do 20.30 hodin a od 22.00 do 01.00 hodin následujícího dne. Byly přiváženy po skupinách zvláštní směnou manipulačních řidičů, popř. řidiči ("vlastníky autobusu"), kteří z různých důvodů tuto práci vykonávaly navíc. Zpravidla jeden vyčleněný autobus vykonával roli "pendla" a odvážel skupinu manipulačních řidičů zpět do dejvické provozovny. Jednotlivé směny manipulačních řidičů se pravidelně střídaly podle diagramu služeb. To tedy znamená, že pro převoz autobusů nebyla vyčleněna stále stejná skupina manipulačních řidičů. Provozovna Dejvice tak měla jako jediná zavedenou kromě denní (6.30 až 18.30 hod.) a noční (18.30 až 6.30 hod.) směny manipulačních řidičů i tuto speciální směnu pro převoz autobusů z provozovny na OP (17.00 až 21.00 hod). V pondělí a ve čtvrtek ještě tato směna vypomáhala na DO-DK v provozovně (od cca 21.00 do 1.00 hod.).
O víkendech autobusy nebyly z odstavné plochy pravidelně vypravovány. Podle potřeby se pouze manipulačně převážely mezi provozovnou a odstavnou plochou s největší frekvencí v neděli večer.

© CITYBUS