Převoz souprav metra po železnici dne 26.10. 2002

(c) -pb-, Petr Pokorný a -rv-

    Dne 26.října 2002 se uskutečnil přetah čtyř souprav metra mezi depy Kačerov a Zličín po železnici. Na soupravách metra typu 81-71 se mj. provádí i opravy P5 v Opravárenské základně metra v Hostivaři (napojena na depo Hostivař). V pravidelném provozu je umožněn přejezd souprav mezi jednotlivými trasami traťovými spojkami. Vzhledem k poškození trasy B při povodních a následné neprůjezdnosti této trasy bylo nutné zvolit pro přepravu souprav náhradní řešení. 

    Po dokončení opravy na obou soupravách a po provedení ověřovacích jízd na zkušební trati depa Hostivař  tyto soupravy odjely vlastní silou tunely metra do depa na Kačerově. V sobotu ráno dne 26.října 2002 je pak lokotraktory Dopravního podniku číslo 797.812-5 a 797.811-7 dopravily na krčské nádraží. Odtud vlak (spřažené soupravy metra a lokotraktory použité jako tzv. "krycí vozy") pokračoval tažený lokomotivou č. 749.181-4 (z depa Vršovice) pražskou nákladní spojkou přes Branický most na nádraží Praha - Radotín. Z nádraží Praha - Radotín využila souprava trať číslo 171. Další zastávkou na dlouhé trase bylo Smíchovské společné nádraží (severní nástupiště). Odtud souprava pokračovala po trati číslo 122 přes stanice Praha - Žvahov, Praha - Cibulka, Praha - Jinonice a Praha - Stodůlky do stanice Praha - Zličín. Odtud je pak zličínské lokotraktory odvezly do depa Zličín. Mezitím lokomotiva číslo 749.181-4 převzala další, již připravené spřažené soupravy metra, které dopravila po stejné trase do depa Kačerov, odkud odjedou vlastní silou do Hostivaře na revizi P5. 

    Z důvodu odlišných průjezdních profilů na železnici a v metru musely být z vozů metra sundány trámy se sběrači. Maximální rychlost přetahu byla 40 km/h (do odbočky 20 km/h).

Orientační časy

Depo Kačerov - Depo Zličín Depo Zličín - Depo Kačerov
Místo Čas - hod. (cca) Místo Čas - hod. (cca)
Praha - Krč 9.40 Praha - Zličín 12.37
Branický most 9.53 Praha - Stodůlky 12.47
Praha - Radotín 10.15 - 10.50 Praha - Žvahov 12.58
Praha - Smíchov sever 11.12 - 11.25 Praha - Smíchov sever 13.10 - 13.35
Praha - Žvahov 11.34 Praha - Radotín 13.55 - 14.08
Praha - Stodůlky 11.45 Branický most 14.18
Praha - Zličín 11.55 Praha - Krč 14.25


Soupravy přepravované z depa Kačerov do depa Zličín :
Pořadí vozů při výjezdu ze stanice Praha - Krč
749.181-4 + 797.812-5 + 2345, 2496, 2601, 2681, 2386 + 2189, 2429, 2441, 2438, 2183 + 797.811-7

Soupravy přepravované z depa Zličín do depa Kačerov :
Pořadí vozů při výjezdu ze stanice Praha - Zličín

749.181-4 + 797.811-7 + 2371, 2655, 2664, 2663, 2376 + 2179, 2296, 2649, 2425, 2164 + 797.812-5počet přístupů  

© CITYBUS