Autobusy Karosa B732 ev.č. 5372 a 5592

© Jan Arazim
 

Téměř před pěti lety, v březnu roku 1999, byly v garáži Klíčov vyřazeny autobusy Karosa B732 ev.č. 5372 a 5592. Poté byly odkoupeny a odvezeny soukromým dopravcem z bulharského Burgasu. Autobusy neprošly v novém působišti žádnou větší opravou či úpravou; pouze obdržely nový lak. Původní pražská evidenční čísla na zadním sloupku v interiéru zůstala zachována.


Karosa B732 ev.č. 5372:


Praha, 22. 2. 1999
 


Burgas, září 2003


Karosa B732 ev.č. 5592:


Praha, 2. 9. 1994 (po dopravní nehodě)


Burgas, září 2003


Burgas, září 2003


© CITYBUS