Vybrané přehledy inventárního stavu autobusů
Dopravního podniku  hlavního města Prahy od 1. ledna 1962

 

© CITYBUS