Typ Zařazen Evidenční čísla
Karosa B732.20 1987 3000, 5200 - 5226, 5234 - 5245, 5247 - 5277, 5282 - 5297, 5300 - 5308, 5310 - 5321
Karosa B732.20 1988 5309, 5322, 5323, 5331 - 5558
Karosa B732.40 1989 5559 - 5666
Karosa B732.40 1990 5667 - 5808
Karosa B732.40 (zemní plyn) 1990 5006 - 5010
Karosa B732.40 1991 5011 - 5015
Karosa B732.40 1992 5809 - 5818
Karosa B732.20 (přestavba) 1992 3000, 3002, 5101 - 5119
Karosa B732.1654 1993 5819 - 5928
Karosa B732.20 (GO - přestavba) 1993 5121 - 5126
Karosa B732.1654 1994 5929 - 5968
Karosa B732.1660 1994 7041 - 7060
Karosa B732.1658 1994 7061 - 7128
Karosa B732.20 (GO - přestavba) 1994 5127
Karosa B732.20 (B17) 1995 3000
Karosa B732.40 (zemní plyn) 1996 5000