Přehled autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy podle jednotlivých typů

Aktualizace: Neoplan N 4014
Technické údaje typů autobusů DP Praha

Při sestavování informací o typech autobusů bylo využito těchto pramenů:
- Stanislav Linert: Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy. DP hl.m. Prahy, a.s., Praha, 2002
- interní materiály Dopravního podniku hl. m. Prahy (evidence autobusů)
- autorovy osobní poznámky a postřehy z provozu

© Citybus.cz - WordPress - ISSN 1802-0003 - Šíření obsahu je povoleno pouze se souhlasem autorů.

© CITYBUS -125-