Typ Zařazen Evidenční čísla
Škoda 706 RO MTZ 1951 205 - 217
Škoda 706 RO MTZ 1952 201/II, 218 - 221
Škoda 706 RO MTZ 1953 222 - 228
Škoda 706 RO MTZ 1954 79/II - 84/II
Škoda 706 RO MTZ 1955 52/II - 54/II, 85/II - 91/II
Škoda 706 RO MTZ 1956 87/III, 92/II - 100/II, 111/III - 123/III
Škoda 706 RO MTZ 1957 108/III - 110/III, 124/III - 126/III