Typ Zařazen Evidenční čísla
Walter PN (autokar) 1929 4 (označen "PRAHA")
Walter PN 1929 42, 43