Přehled trolejbusů Dopravního podniku hl. m. Prahy
podle jednotlivých typů

(c) -pb-

Při sestavování informací o typech autobusů bylo využito těchto pramenů:
- Stanislav Linert: Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy. DP hl.m. Prahy, a.s., Praha, 2002
- interní materiály Dopravního podniku hl. m. Prahy (evidence trolejbusů)

© CITYBUS