www.citybus.cz

© onvo

Šíření textů, fotografií a nákresů je bez souhlasu autorů ZAKÁZÁNO.

Zpracoval: © onvo
 

Poslední aktualizace: 18.7.2004


V této sekci, jak již sám nadpis napovídá, Vás chci seznámit se současnými typy autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy. Jsou zde přehledně seřazeny a popsány všechny typy autobusů, které v současné době DP provozuje, i když jsou některé z nich ve vozovém parku zastoupeny pouze jediným exemplářem.

Vozový park pražských autobusů prochází neustálou obměnou a vývojem. Budoucnost patří zcela jistě nízkopodlažním vozidlům a Praha nezůstává v tomto ohledu pozadu, naopak. Na přelomu let 2003/04 se přiblížil počet standardních nízkopodlažních autobusů již číslu 280 a kloubových NP vozů je v inventárním stavu přes 30. To nejsou zrovna malá čísla. Nejen z finančních důvodů jsou nakupovány stále i vysokopodlažní vozy, ale i tyto jsou dnes na vysoké technické úrovni. Typy Karosa B931/E, 951/E, znamenají zřejmě maximální možnou míru modernizace původní konstrukce Karosy řady 700 ze 70. let. Jen málokdo z laiků by dnes poznal příbuznost typu B731 z roku 1981 a typu B951E z počátku třetího tisíciletí.
Také informační systémy se mění -  pochopitelně k lepšímu. Jestliže jsme ještě v první polovině 90. let byli zvyklí vídat ve voze číslo a trasu linky na odřené plastové ceduli, mnohdy s neodpovídajícími názvy zastávek, tak nynější situace je zcela odlišná. Vnější i vnitřní elektronické informační panely a hlásiče zastávek, to je standard dnešních pražských autobusů. Velký důraz je kladen také na ekologii a ergonomii.

Každý typ autobusu má na této stránce svojí typovou "kartu". Po kliknutí v menu na požadovaný typ se zobrazí odpovídající karta s úvodní informací o typu vozu, rokem dodání, přidělená evidenční čísla, detailním barevným nákresem, fotografiemi a základními technickými parametry. V případě, že některé autobusy jsou shodného typu, ale vzhledově se výrazně odlišují od popisu, je uveden další nákres, případně další fotografie. V této sekci jsou na nákresech a fotografiích zobrazeny autobusy (až na výjimky) tak, jak vypadají v současné době. Odkaz na aktuální evidenční přehled daného typu uvádím na každé kartě samostatně.
Jednotlivé typy autobusů budou doplňovány postupně. V průběhu práce se může také stát, že některý typ se z vozového parku již zcela vytratí. Takový typ autobusu pak automaticky zařadím do sekce technické údaje historických typů autobusů.Při sestavování informací o současných typech autobusů bylo využito těchto pramenů:
- St. Linert: Autobusy pražské městské hromadné dopravy. DP hl.m. Prahy, a.s., Praha, 1995, 2002
- Interní materiály DP hl. m. Prahy, a.s. (evidence autobusů, typové listy, technické průkazy)
- Propagační materiály výrobců autobusů
- Autorovy osobní poznámky a postřehy z provozu
- Informace pracovníků DP hl.m. Prahy, a.s. divize Autobusy

© CITYBUS 2003-2004